Методична тема, над якою працює педагогічний колектив Люботинської гімназії № 5 у 2023/2024 н.р.

«Формування ключових життєдіяльних та виховних компетентностей учнів, шляхом створення єдиного освітнього простору гімназії в Концепції Нової української школи».

Початок роботи над темою з 2020/2021 н.р.

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Удосконалення сучасного методичного рівня навчання, виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти; опанування й реалізації в освітній діяльності компетентнісного підходу, педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму; утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві; створення єдиного освітнього простору гімназії, який дозволить сформувати навчально-пізнавальні та виховні компетенції учнів освітнього закладу.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, роботу педагогічного колективу гімназії № 5 у 2022/2023 навчальному році спрямувати на вирішення:

  • виконання державних законів та нормативних документів;
  • реалізацію навчального плану і навчальних програм з усіх предметів;
  • забезпечення організаційно-методичного супроводу професійного розвитку педагогічних працівників в умовах реформування освіти та відкритості інформаційного освітнього простору;
  • створення умов для реалізації Концепції Нової української школи; нового Державного стандарту початкової освіти;
  • сприяння розвитку пошуково-творчої активності та дослідно- експериментальної діяльності педагогів;
  • опанування й реалізація в освітньому процесі компетентнісного підходу, педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму;
  • створення системи роботи з обдарованими учнями, підготовка їх до участі в олімпіадах та конкурсах;
  • забезпечення неперервності навчання педагогічних кадрів через курси підвищення кваліфікації та запровадження у міжкурсовий період диференційованих форм підвищення їх професійної майстерності;
  • виконання пріоритетних напрямків розвитку гімназії та на вирішення питань, а саме проблемно методичної теми : «Формування ключових життєдіяльних та виховних компетентностей учнів, шляхом створення єдиного освітнього простору гімназії в Концепції Нової української школи»
  • Розробка мультимедійний супровід курсу «Фінансова грамотність» в початковій школі у співробітництві з видавництвом «Генеза».

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

- ефективна підготовка педагогів до освітньої діяльності в умовах упровадження Концепції Нової української школи та дистанційного навчання;

- модернізація методичної роботи шляхом упровадження інноваційних, нетрадиційних форм проведення методичних заходів на основі диференційованого підходу;

- створити сучасне середовище, побудоване на принципах гуманістичної педагогіки, яке сприяє розвиткові творчого потенціалу педагога, стимулює інноваційну діяльність у гімназії;

- дослідити особливості розвитку навчально-пізнавальних та виховних компетентностей учнів;

- розглянути проблеми формування навчально-пізнавальних та виховних компетенцій учнів в методичній літературі та в розробках педагогів практиків;

- створити єдиний безпечний освітній простір гімназії;

- розробка навчальних занять із застосуванням безпечного освітнього простору школи;

- стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період;

- підвищення якості кожного уроку, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної активності та ситуацій успіху;

- активізація роботи з підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- посилення громадянської та національно-патріотичної спрямованості освітнього процесу;

- налагодження міжвідомчої взаємодії щодо проведення профілактичної роботи з питань запобігання протиправній поведінці, алкогольній та наркотичній залежності дітей та учнівської молоді; 

© Люботинська гімназія № 5 Люботинської міської ради Харківської області
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно! Цей сайт створено з допомогою Webnode. Створіть свій власний сайт безкоштовно вже сьогодні! Розпочати