Методична проблема міста:

«Розвиток інноваційного освітнього простору та підвищення професійної майстерності педагогів як шлях до формування компетентної особистості учня»

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив Люботинської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 5 у 2019/2020 навчальному році

«Формування інтелектуальної та соціально активної особистості учня на основі впровадження нових Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти та інноваційних технологій» 

МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Удосконалення сучасного методичного рівня навчання, виконання законів України «Про освіту» (із змінами), «Про загальну середню освіту», «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти; упровадження Концепції Нової української школи; підготовка педагогів до реалізації освітньої реформи, опанування й реалізації в навчальновиховній діяльності компетентнісного підходу, педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму; створення умов для реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти; організаційно-методичний супровід упровадження нових навчальних програм для 1-4-х класів та оновлених навчальних програм для 5-9-х класів; активізація роботи з обдарованими учнями, підготовка учнів 10-х класів до проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;